ROMA

ROGER GUAUS
2021

Testimoni d’un viatge que milers de pelegrins catalans van fer a Roma l’any 1988 per ser rebuts en audiència pel Papa Joan Pau II en motiu de la commemoració del Mil·lenari de Catalunya.
Testimonio de un viaje que miles de peregrinos catalanes hicieron a Roma el año 1988 para ser recibidos en audiencia por el Papa Juan Pablo II en motivo de la conmemoración del Milenario de Cataluña.
Memory of a trip that thousands of Catalan pilgrims did to Rome in 1988 to be received in audience by Pope John Paul II on the occasion of the commemoration of the Millennium of Catalonia.DISCURS DEL SANT PARE JOAN PAU II
DURANT LA TROBADA
AMB ELS PELEGRINS CATALANS
(fragments)

Dilluns, 5 de desembre de 1988


Senyor Cardenal,
Germans de l’Episcopat,
Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya,
Estimats germans i germanes:

És per a mi motiu de gran satisfacció trobar-me aquest matí amb tots vosaltres, Pastors i fidels de les diòcesis catalanes, que heu volgut commemorar el Mil·lenari de Catalunya peregrinant als sepulcres dels Apòstols Pere i Pau.  A tots i a cadascú dels aquí presents vull saludar cordialment. Sé que heu vingut a Roma, centre de la Catolicitat, amb el propòsit de renovar la vostra professió de fe, la vostra adhesió a Crist i a aquesta Seu Apostòlica, per envigorir la saba de les vostres arrels cristianes. 

[...]

Amb tots vosaltres vull repetir la pregària que heu recitat amb ocasió d’aquest Mil·lenari: “Vós sou la Mare de tots els homes. Guardeu sobretot les famílies d’aquest poble català: que siguin fogars d’amor i vida, formadores d’aquells homes i dones que la nostra Pàtria i la nostra Església necessiten... Confiem al vostre cor de Mare tots els habitants de Catalunya. Que vivint sempre ben agermanats en el lligam de la caritat i realitzant els valors de l’Evangeli, aconsegueixin d’ordenar la vida social segons el voler de Déu”.

[...]


LLIBRE

Roma, de Roger Guaus


Publicat el juny de 2021
Fotografies, concepte i disseny de Roger Guaus
Imprès a Barcelona

Inclou el text complet del discurs que Joan Pau II va pronunciar durant la trobada amb els pelegrins catalans que van visitar Roma el 5 de desembre de 1988 en commemoració del Mil·lenari de Catalunya.

+ INFO SOBRE EL LLIBRE


ALTRES OBRES DE ROGER GUAUS


Jo em dic, 2020
Magdalena Llatse Sastre, 2019
Jo volia ser fotògraf, 2016
Laboratori, 2015
L’inassolible, 2012
Ca l’Isidret, 2012
Movimientos de Suelo, 2011-2014