MOVIMIENTOS DE SUELO

ALEIX PLADEMUNT, JUAN DIEGO VALERA, ROGER GUAUS
2012



[CAT]

De què serveix que tres fotògrafs viatgin junts a l’Argentina sense un propòsit fotogràfic concret? Movimientos de suelo té la pretensió inicial de ser un treball basat només en el registre massiu de tota mena d’experiències i situacions a partir del simple fet de viatjar per fer fotografies.

El resultat obtingut, però, és la demostració d’una missió fallida: no només és incapaç de constituir el registre d’una experiència concreta sinó que, a més, posa en evidència la impossibilitat de dotar de sentit conceptual un projecte que, un cop realitzat, no proposa res de nou, no fa cap aportació i es pot resumir com un simple exercici d’imitació i plagi d’icones ja conegudes i disparades milers de vegades.

Potser el fet que tres fotògrafs viatgin junts a l’Argentina sense un propòsit fotogràfic concret ha servit, només, com a procés egoista d’intercanvi d’idees i experiències, replantejament de conceptes i, en definitiva, de creixement. Un procés, doncs, que ha desencadenat tota mena de movimientos de suelo.


[ESP]

¿Para qué sirve que tres fotógrafos viajen juntos a Argentina sin un propósito fotográfico concreto? Movimientos de Suelo tiene la pretensión inicial de ser un proyecto basado solamente en el registro masivo de todo tipo de experiencias y situaciones a partir del simple hecho de viajar para hacer fotografías.

El resultado final obtenido, sin embargo, es la demostración de una misión fallida: no solamente es incapaz de constituir el registro de una experiencia concreta sino que, además, pone en evidencia la imposibilidad de dar sentido conceptual a un proyecto que, una vez realizado, no plantea nada nuevo, no hace ninguna aportación y se puede resumir como un ejercicio de imitación y plagio de iconos ya conocidos y disparados miles de veces.

Tal vez, el hecho de que tres fotógrafos viajen juntos a Argentina sin un propósito fotográfico concreto ha servido como proceso egoísta de intercambio de ideas y experiencias, replanteamiento de concepciones y, en definitiva, de crecimiento y aprendizaje. La consecuencia de todo ello ha desencadenado un sinfín de movimientos de suelo.



[ENG]

What is the point of three photographers travelling to Argentina without a specific photographic objective? The initial aim of the project, Ground Movements, was the mass registration of all kinds of experiences and situations stemming from the simple act of travelling to take photographs.

The final result, however, is the demonstration of a failed mission. Not only is it incapable of registering a specific experience, but it also reveals the impossibility of giving conceptual meaning to a project which, once concluded, brings nothing new to light, contributes nothing, and can be summarized as an exercise in imitation and plagiary of well known and already much photographed icons.

Perhaps the occurrence of three photographers travelling together to Argentina, without a specific photographic objective, has served as an egotistical process for exchanging ideas and experiences, rethinking concepts and, ultimately, growing and learning. The consequence of all this has set in motion no end of ground movements.






EXPOSICIÓN

Movimientos de Suelo
Temple Galerie, Paris, 2014




EXPOSICIÓN

Movimientos de Suelo
Festival Revela-t, Vilassar de Dalt, 2014


LIBRO

Movimientos de Suelo
Edición estándard de 45 ejemplares, 2014


Publicado conjuntamente por Ca l’Isidret y Temple en 2014
Diseño de Pierre Hourquet
Impreso en París

+INFO ABOUT THIS BOOK


LIBRO

Movimientos de Suelo
Edición de coleccionista de 15 ejemplares, 2014


Publicado conjuntamente por Ca l’Isidret y Temple en 2014
Diseño de Pierre Hourquet
Impreso en París

+INFO ABOUT THIS BOOK


LIBRO

Movimientos de Suelo
Edición limitada de 12 ejemplares, 2012


Publicado en 2012
Diseño de Ca l’Isidret
Impreso en Barcelona

+INFO ABOUT THIS BOOK