JO EM DIC


Roger Òdena Llatse - Roger Térmens Cosialls - Roger Recasens Feliz - Roger Domingo Llatse - Roger Salvat Feliz - Roger Turdius Bruguera - 


Roger Bruguera Miserachs - Roger Bruguera Òdena - Roger Pàmies Sastre - Roger Sadurní Sahún - Roger Llatse Òdena - Roger Cera Guasch - Roger Miserachs Cosialls - Roger Sastre Domingo - Roger Turdius Llatse - Roger Sastre Miserachs - Roger Cosialls Pàmies - 

Roger Guasch Sahún - Roger Miserachs Bruguera - Roger Turdius Saura - Roger Sahún Miserachs - Roger Turdius Sastre - Roger Sadurní Bruguera - Roger Saura Sadurní - Roger de Purroy Recasens - 

Roger Térmens Sastre - Roger Cera Sadurní - Roger Pàmies Cosialls - Roger Rosell Guaus - Roger Feliz Sadurní - Roger Alari Cera - Roger Rivera Domingo -Roger Llatse Térmens - Roger Feliz Térmens - 

Roger Cera Domingo - Roger Alari Guaus - Roger Salvat Cera - Roger Alari Sahún -Roger Saura Tost - Roger Domingo Sahún - Roger Pàmies Guaus - Roger Bruguera Rosell - Roger Domingo Sesé - Roger Salvat Saura - Roger Rivera Pàmies - Roger Sadurní Cera - Roger Bruguera Salvat - Roger Rivera Miserachs - 

Roger Turdius Feliz - Roger Guasch Cera - Roger Rosell Cera - Roger Domingo de Purroy - Roger Feliz Pàmies - Roger Sahún Alari - Roger Feliz Òdena - Roger Feliz Tost - Roger Sesé Alari - Roger Tost Saura - 

Roger Alari Saura - Roger Rivera Recasens - Roger Cera Pàmies - Roger Térmens Llatse - Roger Térmens Rivera - Roger Guasch Sesé - Roger Tost Sesé - Roger Llatse Alari - Roger Cera Òdena - Roger Bruguera Térmens - Roger Rivera Térmens - Roger Guasch Cosialls - Roger Guasch Guaus - Roger Domingo Cera - Roger Sesé Guasch - 

Roger Òdena Sahún - Roger Rivera Rosell - Roger Guasch Tost - Roger Sadurní Saura - Roger Cera Alari - Roger Recasens Cera - Roger Rosell Sastre - Roger Térmens Feliz - Roger Llatse Tost - Roger Sadurní Sesé - Roger Térmens Guaus - Roger Térmens Sahún - Roger Rosell Sahún - Roger Llatse Turdius - Roger Sahún Salvat - 

Roger Domingo Sastre - Roger Guaus Turdius - Roger Rivera Òdena - Roger Guaus Guasch - Roger Feliz Miserachs - Roger Miserachs Llatse - Roger Pàmies Bruguera - Roger Pàmies Llatse - Roger Pàmies Sesé - Roger Rosell Bruguer - Roger Salvat de Purroy - Roger Tost Bruguera - Roger Salvat Sahún - Roger Recasens Sesé - 

Roger Domingo Bruguera - Roger Miserachs Guaus - Roger Salvat Sastre - Roger Miserachs Féliz - Roger Tost Cera - Roger Alari Féliz - Roger Saura Térmens - Roger Miserachs Sesé - Roger Térmens Cera - Roger Sastre Tos - Roger Tost de Purroy - Roger Turdius Cosialls - 

Roger Òdena Sastre - Roger Cosialls Turdius - Roger Cosialls Miserachs - Roger Sastre Rosell - Roger Sahún Sadurní - Roger Llatse Pàmies - Roger Domingo Rivera - Roger Òdena Cera - Roger Salvat Llatse - Roger Turdius de Purroy - Roger Guasch Bruguera - 

Roger Sadurní Sastre - Roger Cosialls Alari - Roger de Purroy Òdena - Roger Saura Recasens - Roger Sesé Salvat - Roger Bruguera Tost - Roger Pàmies Saura - Roger Guaus Alari - Roger Rosell Sesé - Roger Sastre Salvat - Roger Guasch Saura - 

Roger Pàmies Sahún - Roger Sastre Recasens - Roger Bruguera Pàmies - Roger Bruguera Turdius - Roger Òdena Saura - Roger Bruguera Alari - Roger Recasens Bruguera - Roger Saura Miserachs - Roger Cosialls Recasen - Roger Sadurní Cosialls - 

Roger Saura Guasch - Roger Domingo Guaus - Roger Cosialls Òdena - Roger Cosialls Sadurní - Roger Sastre Guasch - Roger Saura Pàmies - Roger Sastre Pàmies - Roger Guaus Miserachs - Roger de Purroy Salvat - Roger Alari de Purroy - 

Roger Salvat Cosialls - Roger Tost Rivera - Roger Recasens de Purroy - Roger Recasens Saura - Roger Cera Térmens - Roger Saura Òdena - Roger Turdius Sahún - Roger Òdena Guaus - Roger Térmens Saura - Roger Rivera Alari - Roger Tost Guaus - 

Roger Miserachs Sastre - Roger Llatse Domingo - Roger Rosell de Purroy - Roger Recasens Sahún - Roger Sastre Sadurní - Roger Feliz Recasens - Roger Salvat Bruguera - Roger Salvat Rivera - Roger Llatse Recasens - Roger de Purroy Guasch - 

Roger Llatse Rosell - Roger Salvat Guaus - Roger Llatse Sadurní - Roger de Purroy Domingo - Roger Feliz Salvat - Roger Sahún Rosell - Roger Òdena Cosialls - Roger de Purroy Tost - 

Roger Recasens Cosialls - Roger Tost Llatse - Roger Tost Feliz - Roger Guaus Recasens - Roger Òdena Rivera - Roger Miserachs Sahún - Roger Guasch Feliz - Roger Pàmies Cera - Roger Sahún Domingo - Roger Recasens Rivera - Roger de Purroy Pàmies

Roger Sastre Térmens - Roger Rivera Salvat - Roger Cosialls Domingo - Roger Turdius Sesé - Roger Rivera Turdius - Roger Miserachs Saura - Roger Cosialls Tost - Roger Sadurní Feliz - Roger Turdius Cera - Roger Saura Rosell - Roger Domingo Saura - 

Roger Sahún Guasch - Roger Feliz Guasch - Roger Domingo Feliz - Roger Cosialls Salvat - Roger Rivera Guasch - Roger Sahún Térmens - Roger Cosialls Rosell - Roger Tost Sastre - Roger Sahún Turdius - Roger Sastre Turdius - Roger Òdena Sesé - Roger Sesé Domingo - 

Roger Òdena Bruguera - Roger Recasens Sastre - Roger Sadurní Llatse - Roger Cera Turdius - Roger Guaus Rosell - Roger Bruguera Sadurní - Roger Miserachs Rivera - Roger Sesé Pàmies - Roger Rosell Llatse - Roger Sadurní Guaus - Roger Bruguera Recasens - 

Roger Sadurní de Purroy - Roger Alari Bruguera - Roger Saura Domingo - Roger Rosell Rivera - Roger Guaus Sadurní - Roger Sesé Miserachs - Roger de Purroy Térmens - Roger Bruguera Domingo - Roger Pàmies Feliz - Roger Rivera Sadurní - Roger Saura Alari - 

Roger Sesé Térmens - Roger Feliz Turdius - Roger Domingo Cosialls - Roger Sahún Tost - Roger Bruguera Guasch - Roger Sadurní Rivera - Roger Guasch Llatse - Roger Alari Sesé - Roger Recasens Llatse - Roger Cera Miserachs - Roger Cera Rosell

Roger Sesé Turdius - Roger Llatse Miserachs - Roger Alari Cosialls - Roger Sahún Recasens - Roger Térmens de Purroy - Roger Feliz Domingo - Roger Tost Sahún - Roger Miserachs Cera - Roger Alari Sastre - Roger Rosell Feliz - Roger Guaus Salvat - Roger Cera Salvat - 

Roger Sastre Òdena - Roger Saura Turdius - Roger Òdena Feliz - Roger Guaus Domingo - Roger Llatse Guasch - Roger Guasch Rivera - Roger Turdius Guaus - Roger Pàmies de Purroy - Roger Llatse Salvat - Roger Sesé Òdena - Roger Sesé Rosell - Roger Feliz Rosell - Roger Saura Salvat - 

Roger Pàmies Rivera - Roger Cera Recasens - Roger Cosialls Guasch - Roger Sastre Alari - Roger de Purroy Turdius - Roger Cera Tost - Roger Sahún Pàmies - Roger Térmens Sesé - Roger Recasens Guaus - Roger Òdena de Purroy - Roger Sesé Recasens - 

Roger de Purroy Alari - Roger Guasch Sastre - Roger Cosialls Térmens - Roger Guaus Òdena - Roger de Purroy Rosell - Roger Guaus Pàmies - Roger Miserachs de Purroy - Roger Alari Rivera - Roger Sahún Òdena - Roger Térmens Bruguera - Roger Tost Cosialls - 


i molts altres fins al principi dels cognoms - i molts altres fins al principi dels cognoms - i molts altres fins al principi dels cognoms - i molts altres fins al principi dels cognoms - i molts altres fins al principi dels cognoms - i molts altres fins al principi dels cognoms - 


 Fragment de la pesentació del llibre Jo em dic a la Fundació Tàpies, Barcelona, 16 de juliol de 2020

El nombre de combinacions de cognoms possibles que m’haurien pogut donar els meus pares a partir del seu primer cognom és de dues combinacions: Roger Guaus Térmens i Roger Térmens Guaus.

El nombre de combinacions de cognoms possibles que em podrien haver donat els meus pares tenint en compte les combinacions possibles que els meus avis els haurien pogut donar és de vuit combinacions: Roger Guaus Térmens, Roger Térmens Guaus, Roger Guaus Pàmies, Roger Pàmies Guaus, Roger Térmens Llatse, Roger Llatse Térmens, Roger Llatse Pàmies, i Roger Pàmies Llatse.

El nombre de combinacions de cognoms possibles que em podrien haver donat els meus pares tenint en compte les combinacions possibles que els meus avis els haurien pogut donar i les combinacions possibles que els meus besavis haurien pogut donar als meus avis és de trenta-dues combinacions.

En termes generals, podem dir que s’acompleix la següent regla:

Cp= 22n-1

on Cés el nombre de combinacions possibles de cognoms i és el nombre de generacions avantpassades a tenir en compte.

Així, per n = 1, tenint en compte les possibilitats d’elecció de l’ordre dels cognoms per part dels pares, obtenim Cp= 2. De la mateixa manera, per n = 2, tenint en compte les possibilitats d’elecció dels pares i els avis, obtenim Cp= 8. I per n = 3, tenint en compte les possibilitats d’elecció dels pares, els avis i els besavis, obtenim Cp= 32. I si fem n = 4, tenint en compte les possibilitats dels pares, avis, besavis i rebesavis, obtenim Cp= 128. La progressió és geomètrica i té els següents valors: 2, 8, 32, 128, 512, 2.048, 8.192, 32.768, 131.072 ...

Aquesta progressió és vàlida si se suposa que tots els fills o filles han rebut els cognoms de pare i mare o de mare i pare, sempre de manera biparental. En canvi, la progressió no és vàlida quan trobem fills o filles que han rebut els cognoms de manera monoparental, ni tampoc quan trobem fills o filles que han nascut en famílies multiparentals.

Sigui com sigui, jo no he arribat a trobar tots els primers cognoms dels pares i mares dels meus rebesavis, n = 5, de manera que el nombre de combinacions de cognoms coneguts no arriba a Cp= 512. Concretament, si tinc en compte els tretze cognoms recuperats per part de la meva mare, i els dotze cognoms recuperats per part del meu pare, i assumint que he de rebre un cognom de cada branca, trobo que, en el meu cas, el nombre de combinacions de cognoms coneguts és de 312.

Així doncs, una altra manera de calcular les combinacions possibles de cognoms a partir dels cognoms coneguts és la següent:

C= 2 x Cpare x Cmare

on Cés el nombre de combinacions conegudes, Cpare és el nombre de cognoms coneguts per part de pare, Cmare és el nombre de cognoms coneguts per part de mare, i el factor 2 reflecteix la possible inversió entre els dos cognoms.

Roger Guaus
(My name is) The number of possible last name combinations that my parents could have given me from their first last name is two combinations: Roger Guaus Térmens and Roger Térmens Guaus.

The number of possible last name combinations that my parents could have given me considering the possible combinations that my grandparents could have given them are eight combinations: Roger Guaus Térmens, Roger Térmens Guaus, Roger Guaus Pàmies, Roger Pàmies Guaus, Roger Térmens Llatse, Roger Llatse Térmens, Roger Llatse Pàmies, and Roger Pàmies Llatse.

The number of possible last name combinations that my parents could have given me given the possible combinations that my grandparents could have given them and the possible combinations that my great-grandparents could have given my grandparents is thirty-two combinations.

Generally speaking, we can say that the following rule is true:

Cp= 22n-1

where Cis the number of possible combinations of surnames and is the number of ancestor generations to take into account.

Thus, for n= 1, taking into account the possibilities of choosing the order of the surnames by the parents, we obtain Cp= 2. Similarly, for n= 2, taking into account the possibilities of choosing the surnames parents and grandparents, we obtain Cp= 8. And for n= 3, taking into account the possibilities of choice of parents, grandparents and great-grandparents, we obtain Cp= 32. And if we do n= 4, taking into account the possibilities From parents, grandparents, great-grandparents and great-grandparents, we obtain Cp= 128. The progression is geometric and has the following values: 2, 8, 32, 128, 512, 2.048, 8.192, 32.768, 131.072 ...

This progression is valid if it is assumed that all the children have received the surnames of the father and mother or of the mother and father, always on a biparental basis. The progression, on the other hand, is not valid when we find sons or daughters who have received surnames from a single parent, neither when we find sons or daughters born in multiparent families.

Anyway, I did not get to find all the first surnames of the parents of my great-grandfathers, n= 5, so the number of known last name combinations does not reach Cp= 512. Specifically, if I take into account the thirteen last names recovered by my mother, and the twelve last names recovered by my father, and assuming that I must receive a last name from each branch, I find that, in my case, the number of known last name combinations is 312.

So another way to calculate possible combinations of surnames from known surnames is as follows:

Cc= 2 x Cfather x Cmother

where Cc is the number of known combinations, Cfather is the number of known surnames by father, Cmother is the number of known surnames by mother, and factor 2 reflects the possible inversion between the two last names.

Roger Guaus


LLIBRE

Jo em dic, de Roger Guaus


Publicat el febrer de 2020
Disseny de Roger Guaus
Imprès a Barcelona

+ INFO SOBRE EL LLIBRE


ALTRES OBRES DE ROGER GUAUS


Roma, 2021
Magdalena Llatse Sastre, 2019
Jo volia ser fotògraf, 2016
Laboratori, 2015
L’inassolible, 2012
Ca l’Isidret, 2012
Movimientos de Suelo, 2011-2014