INTEMPÈRIES / HINTERLANDS

ALEIX PLADEMUNT
2021


Intempèries és un acompanyament de l’exposició “À propos du temps” d’Aleix Plademunt a la Galerie Olivier Waltman, Paris, del 7 al 30 de gener del 2021.

El text publicat és un fragment d’una conversa mantinguda entre Aleix Plademunt, Antonio M. Xoubanova, Carlos Marques-Marcet i Borja Bagunyà, després d’una lectura de tres hores i quart de Matter, a l’Escola Bloom, Barcelona, el 18 de setembre del 2020.
Hinterlands accompanies the exhibition "À propos du temps" by Aleix Plademunt at Galerie Olivier Waltman, Paris, from January 7 to 30 January 2021.

The text is an excerpt from a conversation between Aleix Plademunt, Antonio M. Xoubanova, Carlos Marques-Marcet and Borja Bagunyà after a three-and-a-quarter-hour reading of Matter at Escola Bloom in Barcelona on 18 September 2020." [...] Pensant-ho en clau literària, escrivim també sempre el passat, trobo, però alhora, aquest passat, en el moment en què el fem passar pel llenguatge, i el sotmetem a les lleis de la sintaxi, i l’obrim a la memòria de tot el que carrega la paraula, torna a succeir, s’esdevé de nou, però també d’una manera nova. És ben bé com si la forma alliberés una temporalitat continguda, latent, cosa que explicaria per què, per a Proust, la vida vertaderament viscuda és la vida narrada. Hi ha una relació entre la forma i la temporalitat que passa per algun tipus d'actualització, diria. De projecció a un futur que és, paradoxalment, el de la possibilitat de viure plenament el passat.”
" [...] Thinking about it in a literary way, I find that we always write the past as well. But at the same time, when we filter this past through language, subject it to the laws of syntax, and open it up to the memory of everything that each word carries, the past happens again, but in a new way. It’s almost as if the form releases a contained, latent temporality which would explain why – for Proust – the life truly lived is the narrated life. There is a relationship between form and temporality that goes through some kind of renovation, I’d say. Of projection to a future that is, paradoxically, the possibility of fully living the past."EXHIBITION

À propos du temps
Galerie Olivier Waltman, Paris. 05-01-21


PhotoSaintGermainBOOK

Intempèries / Hinterlands, Aleix Plademunt


Published in January 2021
Editing by Ca l'Isidret and Borja Bagunyà
Translation by Benjamin Palmer
Design by Kentaro Terajima
Printed in Barcelona

+ INFO ABOUT THE BOOK
PRESS


Art Limited, 01-2021. “Aleix Plademunt a travaillé sur des processus de recherche et l’élaboration d’un langage qui seront exposés comme un seul et même ensemble dans un espace unique.”OTHER PUBLICATIONS BY ALEIX PLADEMUNT


Matter, 2022
Antimatter, 2022
Iberia, 2019
Un passaggio, 2017
Morishita, 2017
Laboratori, 2015
Gigante, 2014
Almost There, 2013
Ca l’Isidret, 2012
Movimientos de suelo, 2011