DIARI ÍNTIM - EL DEUTE

PERSONAL DIARY - THE DEBT
ROGER GUAUS


964 pages
480 monotone documents
21,0 cm x 29,7 cm
Softcover
Perfect binding

Edition of 5
December 2013

L’obra posa en evidència el procés de pagament d’una hipoteca de 54 milions de pessetes sobre una segona vivenda adquirida l’any 2007 i mostra, en ordre cronològic, tots els rebuts que s'han pagat fins a l'actualitat i una previsió de pagament de rebuts fins l’any 2047. L’obra fa prendre consciència de la magnitud del deute contret i de la dimensió temporal del compromís pel pagament del deute.