DIARI ÍNTIM - EL CREIXEMENT

PERSONAL DIARY - THE GROWTH
ROGER GUAUS


1460 pages
728 monotone documents
21,0 cm x 29,7 cm
Softcover
Perfect binding

Edition of 5
December 2013

L’obra mostra per ordre cronològic totes les planes (més de set-centes) de totes les llibretes d’estalvi de Roger Guaus, des de 1989 fins a l’actualitat, i posa en evidència el detall de l’evolució creixent de la seva economia personal.