AVÍS LEGAL I DE PROTECCIÓ DE DADES


Associació Cultural Ca l’Isidret, amb nom comercial Ca l’Isidret, seu social al barri de la Torre de Sant Martí Sarroca i nº de CIF G65866345 és la titular i responsable del web www.calisidret.cat.


POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES


Ca l’Isidret garanteix el compliment amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la Protecció de les Persones Físiques respecte al Tractament de Dades Personals, així com la implementació de les mesures de seguretat recollides per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE).

D’acord amb la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Ca l’Isidret informa el/s usuari/s del Lloc Web sobre la política de privacitat que aplicarà en el tractament de les dades personals que l’Usuari facilitarà en el moment de registrar-se en el lloc Web per mitjà del formulari habilitat a l’efecte, així com durant el procés de realització de la matrícula d’alguns dels seminaris i/o cursos, o en la resta d’interaccions que realitzi amb Ca l’Isidret.


LEGITIMITAT DEL TRACTAMENT


En principi, la navegació i la utilització de la web www.calisidret.cat no exigeix com a condició prèvia la revelació de les dades personals de l’usuari. No obstant, en el supòsit que l’usuari comuniqui les seves dades personals a Ca l’Isidret, aquesta entitat en garanteix la confidencialitat i el compliment de la nova normativa (o aquella que la pugui complementar o substituir) per la qual cosa prendrà les mesures tècniques que calgui per tal poder mantenir els requeriments de seguretat necessaris.

La base legal pel tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per portar a terme les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà en el moment de marcat de la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del prestador.

La complimentació del formulari de registre per part de l’Usuari, així com les dades que se li requereixin en la realització de la reserva i el pagament de les matrícules de cursos i/o seminaris oferts per Ca l’Isidret Edicions implica necessàriament, i sense reserves, el coneixement i l’acceptació de la nostra Política de Privacitat, així com de les CONDICIONS D’ÚS, per la qual cosa es recomana a l’Usuari que, prèviament, llegeix amb curs ambdós textos legals.


FINALITAT DEL TRACTAMENT


Les dades que Ca l’Isidret sol·liciti o els usuaris facilitin s’utilitzaran d’acord amb la finalitat de mantenir informat a l’usuari sobre les nostres notícies i novetats o d’atendre les seves consultes i peticions a través dels formularis i correus electrònics que posem a la seva disposició a tal efecte a la nostra pàgina web.També s’utilitzaran per contactar-lo, tant per via electrònica com no electrònica, per tal d’obtenir la seva opinió sobre el servei prestat, així com per notificar-li canvis, desenvolupaments o modificacions importants de la política de privacitat, avís legal o política de cookies.

La nostra política de privacitat s’aplica al lloc web que s’allotja sota el domini www.calisidret.cat.


DESTINATARIS DE LES SEVES DADES


Les seves dades són confidencials i no se cediran a tercers, tret que es requereixi per gestionar els serveis contractats o que existeixi obligació legal.


COMUNICACIONS


Qualsevol comunicació remesa quedarà incorporada a l’arxiu de Ca l’Isidret. En acceptar les presents condicions, termes i polítiques, l’usuari consent expressament a què Ca l’Isidret realitzi les següents activitats i/o accions, excepte que l’usuari indiqui el contrari:

 • L’enviament de comunicacions comercials i/o promocionals per qualsevol mitjà habilitat informant els usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat.
 • En cas que l’usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció del NEWSLETTER l’enviament d’aquestes comunicacions per mitjans electrònics informant els Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes de Ca l’Isidret iguals o similars a les que van ser inicialment objecte de contractació o d’interès per l’usuari.
 • La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables
  .

POLÍTICA DE COOKIES


Aquesta pàgina web, únicament utilitza cookies tècniques, de personalització i anàlisi de tercers (Google Analytics), que en cap cas tracten dades de caràcter personal ni capten hàbits de navegació per a finalitats publicitàries.

Per això, en accedir a la nostra web, en compliment de l’article 22 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, en tractar cookies d’anàlisi, li hem sol·licitat el seu consentiment per al seu ús i facilitat informació de les mateixes, que en tot cas s’instal·laran passat un termini de temps prudencial perquè l’usuari tingui temps de decidir prestar el seu consentiment o no.


LSSICE / Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic i la LOPD


El tractament de les dades de caràcter personal, així com la tramesa de comunicacions realitzats utilitzant mitjançant mitjans electrònics, es realitzen amb conformitat al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la Protecció de les Persones Físiques respecte al Tractament de Dades Personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE) d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

L’usuari accepta que la legislació aplicable i els jutjats i tribunals competents per conèixer les divergències derivades de la interpretació o aplicació d’aquestes clàusules són els de l’Estat espanyol. Ca l’Isidret es reserva el dret a realitzar els canvis que consideri necessaris en els termes i condicions establerts.


ADRECES IP


Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació es registra en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.


DRETS EN RELACIÓ AMB LES SEVES DADES PERSONALS


Qualsevol persona pot retirar el seu consentiment a qualsevol moment, quan el mateix s’hagi atorgat per al tractament de les seves dades. Aquestes dades formaran part d’un fitxer automatitzat, que ha estat inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD). L’usuari podrà accedir, rectificar i cancel·lar les seves dades en qualsevol moment mitjançant comunicació dirigida a Ca l’Isidret Edicions, postal (a l’adreça indica anteriorment) o electrònica indicant la referencia “Dades Personals”, especificant el dret que es vol exercir i respecte a quines dades personals.

Igualment, l’Usuari pot exercir els següents drets:

 • Sol·licitar l’accés a les seves dades personals o la seva rectificació quan siguin inexactes.
 • Sol·licitar la seva eliminació quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats pels quals van ser recollides.
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament en determinades circumstàncies.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades, a fi que pugui transmetre-les a un altre responsable sense impediments.
 • Sol·licitar l’oposició al tractament de les seves dades per motius relacionats amb la seva situació particular.
 • Altres drets reconeguts en les normatives aplicables com ara el dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils) que puguin produir efectes o influir significativament sobre l’usuari.

En cas de divergències amb l’empresa en relació amb el tractament de les seves dades, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Mark