ABOUT


[CAT]

Ca l’Isidret és una plataforma amb seu a Barcelona creada el 2011 per Aleix Plademunt, Juan Diego Valera i Roger Guaus per experimentar amb projectes artístics vinculats a la imatge i l’edició. Així, a banda de ser una espai de difusió de la nostra obra, Ca l’Isidret és també un laboratori que ens permet tota mena d’experiències fotogràfiques i editorials en el qual interpretem els rols de fotògrafs i editors. Els tres som editors conjunts de cada publicació, independentment de si el llibre ha estat creat només per un o per nosaltres tres.

A principis del 2010, després d’haver passat diversos anys treballant amb els nostres projectes artístics de manera individual, ens vam unir per iniciar un viatge fotogràfic a l’Argentina. El resultat d’aquest esforç va ser Movimientos de Suelo, el nostre primer llibre i la llavor de Ca l’Isidret.

Fundem l’editorial a l’octubre del 2012 amb la presentació de tres llibres; L’inassolible de Roger Guaus, i Movimientos de Suelo i Ca l’Isidret amb l’autoria compartida per els tres.

Després, The Hub (2013), Almost There (2013), publicat conjuntament amb l’editorial anglesa MACK. Movimientos de Suelo+ (2014), co-publicat amb la galeria Temple (Paris). Diente de Chucho (2015), Laboratori (2015) com a resultat d’una residencia feta a Ca l’Isidret. Un Universo Pequeño (2015), Jo volia ser fotògraf (2016), Morishita (2017), Un Passaggio (2017), Tuétano (2017), Takuma Nakahira (2018), Iberia (2019), Tuétano (2019), Magdalena Llatse Sastre (2019) i Jo em dic (2020).

Ca l’Isidret és el nom d’una casa de l’Alt Penedès, casa d’un de nosaltres. Com que Ca l’Isidret és un lloc de trobada freqüent per a tots tres, ens va semblar oportú posar-hi el nom de l’editorial.
[ESP]

Ca l’Isidret es una plataforma con sede en Barcelona creada en 2011 por Aleix Plademunt, Juan Diego ValeraRoger Guaus para experimentar con proyectos artísticos vinculados a la imagen y la edición. De este modo, aparte de ser una espacio de difusión de nuestra obra, Ca l’Isidret es también un laboratorio que nos permite todo tipo de experiencias fotográficas y editoriales en el que interpretamos los roles de fotógrafos y editores. Los tres somos editores conjuntos de cada publicación, independientemente de si el libro ha sido creado sólo por uno o por nosotros tres.

A principios de 2010, después de haber pasado varios años trabajando con nuestros proyectos artísticos de manera individual, nos unimos para iniciar un viaje fotográfico en Argentina. El resultado de este esfuerzo fue Movimientos de Suelo, nuestro primer libro y la semilla de Ca l’Isidret.

En octubre del 2012 fundamos la editorial con la presentación de tres libros; L’inassolible de Roger Guaus, y Movimientos de Suelo y Ca l’Isidret con la autoría compartida por los tres.

Después, The Hub (2013), Almost There (2013), publicado conjuntamente con la editorial inglesa MACK. Movimientos de Suelo+ (2014), co-publicado con la galería Temple (Paris). Diente de Chucho (2015), Laboratori (2015) com a resultat d’una residencia feta a Ca l’Isidret. Un Universo Pequeño (2015), Jo volia ser fotògraf (2016), Morishita (2017), Un Passaggio (2017), Tuétano (2017), Takuma Nakahira (2018), Iberia (2019), Tuétano (2019), Magdalena Llatse Sastre (2019) i Jo em dic (2020).

Ca l’Isidret es el nombre de una casa en el Alt Penedès, casa de uno de nosotros. Debido a que Ca l’Isidret es un lugar de encuentro frecuente para los tres, nos pareció oportuno ponerle el nombre de la editorial.
[ENG]

Ca l’Isidret is a platform based in Barcelona created in 2011 by the artists Aleix Plademunt, Juan Diego Valera and Roger Guaus for experimenting with artistic projects linked to image and editing. So, as well as being a platform for disseminating the work of the three authors, Ca l’Isidret is a laboratory enabling diverse photographic and publishing experiences, and in which they play the parts of both photographers and editors. The three are joint editors of each publication, irrespective of whether the book has been created by just one or by all of them.

In early 2010, after having spent several years pursuing their artistic careers individually, the three photographers joined together to embark on a photographic journey of Argentina. This result of this endeavour was Movimientos de Suelo, their first book and the seed of Ca l’Isidret.

The publishing house was established in October 2012 with the presentation of three works: L’inassolible by Roger Guaus, and Movimientos de Suelo and Ca l’Isidret authored by all three.

After that, The Hub (2013), Almost There (2013), published jointly with MACK. Movimientos de Suelo+ (2014), co-published with Temple gallery (Paris). Diente de Chucho (2015), Laboratori (2015) as a result of a residency we made in Ca l’Isidret. Un Universo Pequeño (2015), Jo volia ser fotògraf (2016), Morishita (2017), Un Passaggio (2017), Tuétano (2017), Takuma Nakahira (2018), Iberia (2019), Tuétano (2019), Magdalena Llatse Sastre (2019) and Jo em dic (2020).

Ca l’Isidret is the name of a house in the Alt Penedès, home to one of the photographers. As Ca l’Isidret is a frequent meeting place for the three, it seemed appropriate to name the publishing house after it.